Naučte své děti znát hodnotu peněz – v budoucnu vám za to poděkují

Znát hodnotu peněz a umět s nimi hospodařit, je v dnešní době velmi cennou a užitečnou vlastností. Otázkou zůstává, jak brzy by se měly děti tomuto umění učit a zda se v nich materialismus nezakoření natolik hluboko, že už nebudou vyznávat jiné hodnoty. Věřte však, že pokud své děti budete se světem financí seznamovat postupně a nenásilně, bude jim to pouze ku prospěchu.

Read More