Rodina 

Některé zdravotní sestry opouštějí „komfort“ nemocnic a míří do terénu

Jejich odhodlání ke změně pozitivně ovlivňuje život osob s vážným duševním onemocněním. Zdravotní sestry jim významně pomáhají žít plnohodnotný život v domácím prostředí. Jak to funguje?

Zdravotní sestry, které si jako svůj obor zájmu vybraly psychiatrii, nachází kromě nemocnic uplatnění v centrech duševního zdraví. Jednou z nich je i Martina Vobořilová. Téměř 4 roky pracuje jako zdravotní sestra v Centru duševního zdraví Hradec Králové, které zřizuje nezisková organizace Péče o duševní zdraví. Centrum duševního zdraví je kombinace zdravotní a sociální služby pro osoby starší 18 let, kterým do života vstoupilo vážné duševní onemocnění, jako je schizofrenie, bipolární poruchy a další. Práce sestry v centru duševního zdraví se od té v nemocnici významně liší.

„Zásadní pro mě je, že mám čas na klienta. Mohu pátrat po příčinách a rozmotávat zamotaný příběh, to mě baví. A díky tomu je podpora klienta mnohem kvalitnější. Je pro mě důležité i to, že si mohu práci organizovat podle svých i klientových potřeb, že každý den není stejný, není v tom ta nemocniční uniformita,“ popsala Vobořilová. Osoby, kterým do života vstoupilo duševní onemocnění, se musí potýkat s mnoha obtížemi. Někdy si nedokáží zajistit lékařkou péči, mohou mít i potíže s pravidelným užíváním léků, a co je zásadní, často se potýkají s dlouhými čekacími lhůtami pro návštěvu u psychiatra nebo psychologa.

To vše může vést ke zhoršení projevů duševního onemocnění a následné hospitalizaci, která je vytrhne z přirozeného prostředí a paradoxně může situaci ještě zhoršit. Ztratí kontakt s rodinou, se společností a s běžným životem. „Centra duševního zdraví přináší změnu. Pomoc je klientům dostupná téměř okamžitě. Mohou nám i zavolat a promluvit si o tom, co je trápí,“ řekla Martina Vobořilová. Za klienty jezdí domů a pomáhají zvládat projevy duševního onemocnění Sestry jsou v centrech duševního zdraví součástí multidisciplinárního týmu. Pracují společně s psychiatrem, psychologem, sociálními pracovníky a peer konzultantem. Každá profese má v týmu nezastupitelnou úlohu a všichni jezdí za klienty domů, do jejich přirozeného prostředí.

  „Tato forma podpory umožňuje navázat s klientem vztah. Výsledkem je pak cílená podpora klienta v oblastech, které potřebuje aktuálně řešit. Pokud za klientem jezdí zdravotní sestra přímo domů, dokáže včas rozpoznat zhoršující se stav, rychle reagovat, například nastavením medikace, a zamezit tak případné hospitalizaci,“ upřesnil Marek Fiala, odborný ředitel neziskové organizace Péče o duševní zdraví.

Jak konkrétně pomáhá sestra klientům s duševním onemocněním? Sestry pomáhají klientům s medikací, monitorují jejich zdravotní stav, doprovází je k lékařům a také jim i jejich rodinám pomáhají rozpoznávat projevy nemoci a edukují je o účincích léků. Současně pomáhají kolegům lépe pochopit zdravotní obtíže klientů. Sestry jsou pro klienty často klíčovým pracovníkem, protože jim pomáhají v několika úrovních.

„U klienta, který kvůli projevům duševního onemocnění nevychází z domu, jsem například pomohla vyjednat, aby ho praktický lékař navštívil přímo doma a předepsal mu léky, s klientem s velkou podváhou jsem navštívila nutriční poradnu a pomohla mu najít správný směr v oblasti stravování. Klientům jsem také aplikovala injekce, kontrolovala užívání léků, často jsem je doprovázela k lékařům, někdy jsme šli společně do přírody,“ popsala svou práci sestry Kateřina Kálesová, která působila v týmu Střediska Péče o duševní zdraví v Ústí nad Orlicí. Zde sice centrum duševního zdraví zatím není, ale sestra zde mohla působit díky finančním darům donátorů, které nezisková organizace získala na Projekt Sestra v akci v rámci Burzy filantropie. Výsledkem této podpory je, že i osoby s vážným duševním onemocněním, mohou žít doma, najít cestu k zotavení a stát se plnohodnotnými členy společnosti.

Co ještě zdravotníky láká na práci v centru duševního zdraví? Jejich odpovědi jsou zde: https://www.youtube.com/watch?v=TBxuXTVHCqE

Jak konkrétně funguje centrum duševního zdraví? Podívejte se na tento krátký dokument: https://www.youtube.com/watch?v=WpN0kPE942Y

Nezisková organizace Péče o duševní zdraví provozuje celkem 3 centra duševního zdraví, a to v Pardubicích, Hradci Králové a v Chrudimi. Kromě toho provozuje ještě 4 střediska (v Rychnově nad Kněžnou, Jičíně, Ústí nad Orlicí a Náchodě), kde osobám s duševním onemocněním poskytuje sociální služby. Aktuálně plánuje transformovat středisko v Náchodě právě na centrum duševního zdraví a posílit tak podporu osob s duševním onemocněním v tomto regionu, který se dlouhodobě potýká s nedostatečnou psychiatrickou péčí o osoby s duševním onemocněním.

Related posts

  • Jirka Kunčí

    Tak ono se není čemu divit. Protože dnes je doba taková, že lidé raději sedí doma a nechají se obskakovat. A nutno podotknout, že si nemyslím, že je to špatně. Já už do naší administrativní haly taky prakticky nejezdím a třeba 90 % nějaké mojí pracovní činnosti vykonávám po telefonu a hlavně v terénu s klienty.