You are here
Pěstounská péče v ohrožení?  Poslanci chtějí snížit státní příspěvek na výkon pěstounské péče o polovinu  

Pěstounská péče v ohrožení? Poslanci chtějí snížit státní příspěvek na výkon pěstounské péče o polovinu

Skupina poslankyň kolem Jitky Chalánkové (TOP 09) ve sněmovně předkládá zatím bez většího rozruchu návrh na snížení státního příspěvku na výkon pěstounsképéče. Takový krok by byl pro většinu organizací, které se poskytování odborné péče v oblasti náhradní rodinné péče věnují, dle Asociace Dítě a Rodina, likvidační.

„Již nyní je příspěvek ve výši 48.000 Kč ročně na rodinu bez ohledu na počet jejích členů nedostačující pro kvalitní a intenzivní práci v rodinách. Dle návrhu paní poslankyně Chalánkové by měla být tato částka snížena o polovinu, tedy na 24.000 Kč za rok,“ říká Věduna Bubleová, předsedkyně Asociace Dítě a Rodina.

 Asociace, která sdružuje více než šedesát organizací věnujících se této problematice, je zásadně proti takovému snížení. „Je potřeba si uvědomit, že pěstounské rodiny potřebují celou škálu podpůrných služeb, jako jsou psychologické a terapeutické služby, podpora kontaktu dítěte s jeho biologickou rodinou, vzdělávání, odlehčovací služby, a další návazná odborná pomoc. Pokud dojde ke snížení příspěvku, bude kvalita i kvantita těchto poskytovaných služeb významně ohrožena,“ vysvětluje Bubleová.

Přitom se nejedná pouze o činnost nestátních neziskových organizací. Doprovázející organizací může být jakákoli pověřená osoba dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, tedy i krajské a obecní úřady, příspěvkové organizace, či fyzické osoby s příslušným pověřením.

Pro úplnost dodejme, že pozměňovací návrhy se týkají i měsíčních odměn dlouhodobým pěstounům. Zde je navrhováno naopak navýšení odměn dle počtu dětí. Za péči o jedno dítě navrhují poslanci ze současných 8 tisíc Kč zvýšit odměnu pěstouna na 12 tisíc Kč měsíčně, za péči o dvě děti ze současných 12 tisíc Kč na 18 tisíc Kč měsíčně. Pěstounům, kteří se starají o tři děti, navrhují poslanci zvednout odměnu o deset tisíc Kč, ze současných 20 tisíc Kč na 30 tisícKč. Stejnou částku by dostali i ti, kteří se starají o dítě závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost),ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).

Asociace Dítě a Rodina apeluje na naše zákonodárce, aby tématu věnovali zvýšenou pozornost a zabránili přijetí tohoto návrhu, který by zásadním způsobem ohrozil kvalitu odborných služeb poskytovaných pěstounským rodinám, které pečují o děti bez stabilního rodinného zázemí.

Related posts