You are here
Plynové kondenzační kotle: jak topit víc, než za kolik zaplatíte?   

Plynové kondenzační kotle: jak topit víc, než za kolik zaplatíte?

Pokud si doma topíte plynem, zálohový poplatek plynárnám tvoří nezanedbatelnou položku vašich měsíčních výdajů. Tradiční kamna přitom k samotnému vytápění zužitkují pouze asi 85 % energie. Plynové kondenzační kotle jsou možností, jak přeměnit na teplo až 110 % zaplaceného plynu a kromě levného topení také udělat něco pro životní prostředí.

Vytápění plynem je levnější než elektrické topení a méně pracné než topení tuhými palivy, v případě použití tradičních plynových kotlů však má také své nevýhody. Staré kotle totiž nevytvoří teplo z veškerého odebraného plynu, ale pouze z asi 85 %. Problém řeší kotle kondenzační, které kromě stoprocentního zužitkování paliva vytváří teplo také ze vzniklé horké páry.

To může přinést výrazné úspory energií. Finančně se na výrobě 30 000 kWh tepla ušetří ročně asi 12 000 Kč. Levné topení přitom není jediným důsledkem instalace kondenzačního kotle. Zároveň se do ovzduší vypouští méně emisí. Ekologicky příznivé je také samotné snížené čerpání nerostné suroviny, jejíž celosvětové zásoby se podle odhadů odborníků mohou spotřebovat do 60 let.

Jak funguje kondenzační kotel

Princip kondenzačního kotle vychází z využívání tepla ze spalování topných plynů tak jako u běžných kotlů. Zároveň ale také zužitkovává tepelný obsah vodní páry – ve výměníku se spaliny ochladí pod teplotu rosného bodu, která se u zemního plynu pohybuje kolem 57 °C. Právě tím dojde k uvolnění dalšího tepla.

Zdroj: depositphotos.com
Plynové kondenzační kotle jsou čistým a nenáročným způsobem, jak ušetřit za plyn. Zdroj: depositphotos.com

Výhodné je pořízení kondenzačního kotle se zásobníkem teplé užitkové vody. Ohřívaná voda je ve vestavěném zásobníku v přímém spojení se zdrojem ohřívání, takže není potřeba žádného propojování navíc. Přímo od kotle se teplá voda může distribuovat do celé domácnosti.

Jaké jsou možnosti

Na našem trhu se vyskytuje celá řada výrobců. Mezi nejvyhledávanější kondenzační kotle patří ty od firem Junkers, Wolf, Buderus, Protherm nebo Viessmann. V jejich nabídce se vyskytují kotle stojací i nástěnné, se zásobníkem nebo bez a především se jmenovitým tepelným výkonem, který se pohybuje v rozptylu od jednotek kilowattů pro rodinné domky až po několik stovek pro velké objekty.

Cena kotle vhodného pro domácnost pohybuje asi od 40 do 60 tisíc korun s DPH. Při výše uvedené roční úspoře kolem 12 000 Kč se tak náklady na pořízení ekologického kotle mohou vrátit už do 3 let. Potom už jen vyděláváte a dáváte společnosti příklad svým přístupem k ekologii.

Related posts