Rodina 

Senátorka Horská na návštěvě Centra duševního zdraví: velký kus práce i trauma současné doby

Senátorka Miluše Horská s kolegy ze senátního výboru pro sociální politiku navštívila Centrum duševního zdraví v Pardubicích. Podle Horské je potencionální hrozba zhoršení duševní zdraví u dospělých i dětí traumatem současné doby. Zdůraznila, že je nutné podporovat činnost center duševního zdraví, která se zaměřují práci s osobami s duševním onemocněním v sociální i zdravotní oblasti.

Zdravotní a sociální služby Centra duševního zdraví v Pardubicích jsou určeny osobám, kterým do života vstoupilo duševní onemocnění, jako je schizofrenie, bipolární porucha a další. Cílem je podpořit klienty na cestě zotavení, tedy aby mohli žít plnohodnotný život v místě, kde chtějí, a to i přes omezení způsobená duševním onemocněním.

S nutností nastolit systém financování

„V centru působí tým, který tvoří psychiatr, psycholog, zdravotní sestry a sociální pracovníci. Za klienty většinou jezdí domů či na jiné místo, a proto dokážeme poskytovat intenzivnější podporu než ambulance. Snažíme se předcházet nutnosti hospitalizace klientů a současně je podporujeme ve zvládání potřeb běžného života,“ přiblížil fungování centra ředitel neziskové organizace Péče o duševní zdraví, Mgr. Petr Pavlíček.

Vznik center duševního zdraví je součástí reformy psychiatrické péče, na kterou je i podle Miluše Horské nutné se zaměřit. „Ve světě tato praxe funguje běžně, v České republice jsme v nadsázce řečeno ve fázi poporodních bolestí. Jako zásadní se v současné době jeví najít a nastolit fungující systém financování. Že mají centra velký smysl se ukazuje právě i na výsledcích práce pardubického střediska,“ uvedla Miluše Horská na závěr setkání.

Centrum duševního zdraví v Pardubicích otevřela nezisková organizace Péče o duševní zdraví v červenci 2019. Jeho služby jsou určeny pro osoby staří 18 let z okresu Pardubice. V roce 2021 zde podpořili celkem 205 klientů. Další centra provozuje Péče o duševní zdraví v Chrudimi a v Hradci Králové. V budoucnu organizace plánuje otevřít centra duševního zdraví i v dalších městech Královehradeckého a Pardubického kraje.

Related posts

  • Tomáš

    Dneska je těžká doma, a velmi respektuju lidi, kteří se k ní staví tímto způsobem a pomáhají ostatním. Já osobně jsem nesmírně rád, že jsem nashromáždil dostatek peněž na rekonstrukce bytu Praha a mám teďka kde žít. Naštěstí i na elektřinu, plyn a celkově inflaci mi ještě stačí. To je vše, na čem mi teďka záleží.