You are here
Zápis do mateřské školky s nejlepším hodnocením je možný celoročně!  

Zápis do mateřské školky s nejlepším hodnocením je možný celoročně!

Školka pomáhá formovat dětskou osobnost a měla by dítěti nabídnout první odrazové můstky pro budoucí život. Je proto extrémně důležité vybrat takovou, která bude dítěti ve všech směrech vyhovovat. Ve výběru pomůže hodnocení České školní inspekce. Zapíšete vaše dítě i vy do školky, která získala nejlepší možné hodnocení?

Co se od inspekce dozvíte?

Česká školní inspekce funguje jako „hlídací pes“ kvality školek a škol. Sleduje je ve dvou rovinách. Při návštěvě zkoumá dodržování právních předpisů a školského zákona, zajímá se také o využívání financí. Podrobně sleduje a hodnotí i průběh a výsledky vzdělávání. Zaměřuje se na kvalitu, sleduje postupy výchovy. Své poznatky poté sepíše do inspekční zprávy. Ta zahrnuje celkové hodnocení školky a může obsahovat i doporučení, jak zjištěné problémy zlepšit. Inspekční zprávy jsou zaslány do zařízení, jsou také dostupné pro kohokoliv online na stránkách csicr.cz. Když vybíráte školku, ale i základní či střední školu, najděte si zprávu o nich, pomůže vám to v rozhodnutí.

Jak probíhá zápis do mateřské školky s výborným hodnocením?

Skvělých výsledků dosáhly ProFamily. Jedná se o vůbec první soukromé školky v ČR. Jejich koncept se od klasických školek zásadně liší v mnoha ohledech. Vysoký důraz je kladen na individuální přístup. Do ProFamily přijímají i děti se speciálními potřebami. O děti se starají pedagogové, logopedi i zdravotní personál. Mají vlastní vzdělávací program a využívají prvky Montessori. Nabízí dětem zajímavé sportovní aktivity, dále také setkávání se zvířátky či hipoterapii. Pětkrát do roka s dětmi vyráží na výlety a pobyty mimo Prahu, pořádají cyklistické výlety, zájezdy k moři a na hory.hypoterapie školka Profamily

Inspekce hodnotila školky ProFamily mimo jiné takto: „Vzdělávací metody a formy uplatňované v MŠ plně kvalifikovaným pedagogickým sborem respektují specifika předškolního vzdělávání. Velmi dobré materiálně technické podmínky umožňují bezproblémové vzdělávání podle ŠVP PV. Škola vytvořila pro pobyt dětí bezpečné prostředí. Výsledky vzdělávání jsou příkladné.“

Rodiče jistě ocení dlouhou otevírací dobu (od 7 do 19 hodin), nabízí i hlídání dětí v noci či o víkendech. Školné se skládá z fixní částky a části pohyblivé – podle toho, kolik hodin dítě ve školce stráví.

Zápis do mateřské školky probíhá celoročně, více informací najdete na profamily.cz.

Related posts